Αρχική Κλάδοι Δικαίου Εργατικό δίκαιο

Εργατικό δίκαιο

Εργατικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τις σχέσεις  εργοδοτών και εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Οι κανόνες του εργατικού δικαίου καθορίζουν τις υποχρεώσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, όπως επίσης και τις υποχρεώσεις αμφοτέρων έναντι του Κράτους.

Ειδικά θέματα:

Τρόπος καταβολής αποζημίωσης απολυόμενου

Επίσχεση Εργασίας

Η Έννομη Προστασία της Μητρότητας στην Εργασία

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις - Θέματα λήψης κανονικής αδείας

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις - Άδεια άνευ αποδοχών

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις - Μερική απασχόληση

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις - Διαθεσιμότητα

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις - Εκ περιτροπής εργασία

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις - Μείωση Αποδοχών

Άδειες μισθωτών

Απασχόληση εργαζομένων πέραν του νομίμου ωραρίου

Ασθένεια μετά τη λήξη της άδειας λοχείας - δικαιώματα εργαζομένης

Απασχόληση των Συνταξιούχων του Δημοσίου και περιορισμοί στο συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα

Απασχόληση συνταξιούχων ως μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών και φορολόγηση αυτών

Λόγοι ακυρότητας απόλυσης εργαζομένου

Δανεισμός μισθωτού

Διευθύνοντες υπάλληλοι - Διαφορές στη σύμβαση εργασίας τους από τους απλούς υπαλλήλους

Επιλογή ασφαλιστικού φορέα

Υπερωριακή απασχόληση μισθωτού

Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ - συνέπειες παράβασης της σχετικής νομοθεσίας

Διασφάλιση εμπιστευτικότητας κατά τη διαβούλευση εργαζομένων (Π.Δ. 240/2006)

Πρόσφατες ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη μείωση του εργοδοτικού κόστους

Εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας

Αποδοχές επαγγελματικών οδηγών ιδιωτικών αυτοκινήτων

Αναρρωτική άδεια

Απόλυση εγκύου

Διάκριση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας από σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών

Οι επίσημες αργίες του ελληνικού κράτους

Ασφάλιση στο I.KA. απασχολούμενων από εργοδότες μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα

Κατάργηση επιδομάτων και μείωση μισθών εργαζομένων

Επίσχεση εργασίας

Παραγραφή αξιώσεων μισθωτών για μισθούς και επιδόματα

 

Q & A:

Υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί σε ό,τι αφορά τη μεταβολή των όρων αμοιβής και εργασίας, καθώς και τη λύση της σύμβασης εργασίας απασχολούμενου ατόμου ΑΜΕΑ;

Επιτρέπεται η κατάσχεση ή εκχώρηση του μισθού;

Πως μπορεί ένας εργοδότης να καταβάλλει μισθό σε ασθενή εργαζόμενο που ταυτόχρονα λαμβάνει επίδομα ασθένειας από το Ι.Κ.Α. ;