Αρχική Κλάδοι Δικαίου Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Το αστικό δίκαιο περιέχει τους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν όλες τις καθημερινές βιοτικές σχέσεις της ιδιωτικής ζωής και των ιδιωτικών συναλλαγών που διαμορφώνονται  μέσα σε ένα κράτος, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ανακύπτουν από αυτές. Οι βασικοί αυτοί κανόνες εμπεριέχονται στον Αστικό Κώδικα και έχουν ως πηγές δικαίου το γραπτό και το άγραφο δίκαιο, πιο συγκεκριμένα, τους νόμους και το έθιμο.

Το αστικό δίκαιο χαρακτηρίζεται από την ευρύτητα του πεδίου του. Οι ιδιωτικές έννομες σχέσεις τις οποίες ρυθμίζει είναι πολυάριθμες και ποικίλες. Έτσι είναι αναγκαίο να υποδιαιρεθούν οι κανόνες του σε ειδικότερους κλάδους. Έχει επικρατήσει η γερμανική υποδιαίρεση του αστικού δικαίου που περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε μέρη:

- Οι γενικές αρχές του αστικού δικαίου

- Το ενοχικό δίκαιο (ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο, τις ιδιωτικές συμφωνίες)

- Το εμπράγματο δίκαιο (ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων, την ιδιοκτησία)

- Το οικογενειακό δίκαιο (σχέσεις που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας)

-  Το κληρονομικό δίκαιο (κληρονομική διαδοχή, διαθήκη,  νόμιμη μοίρα κτλ).

Η γνώση του Αστικού Δίκαιου αποτελεί  προϋπόθεση για τον χειρισμό θεμάτων όλων των κλάδων δικαίου. Πως, για παράδειγμα, μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει ένα θέμα φορολογίας κληρονομιών αν δεν γνωρίζει τις ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα για την κληρονομική διαδοχή ; ή μια υπόθεση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων αν δεν γνωρίζει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα για τη μεταβίβαση ακινήτων ;

Ειδικά θέματα:

Kατάσχεση μελλοντικών απαιτήσεων

H άσκηση της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας εντός γάμου, στο διαζύγιο και στη διακοπή της συμβίωσης

Τρόπος Άσκησης της Γονικής Μέριμνας

Περίληψη διαδικασίας συζήτησης αγωγής με βάση το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Κήρυξη εκτελεστών αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

Η ηλεκτρονική υπογραφή στο ελληνικό δίκαιο

Ο μονομερής συμψηφισμός κατά τον Αστικό Κώδικα

Κατάσχεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό

Αναδρομική ισχύς του νόμου

Διαδικασία αλλαγής επωνύμου

Εκχώρηση απαίτησης

Δικονομικό θέμα - παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της αγωγής