Αρχική

Κωνσταντίνος Δ. Αποστολάκης

Ο Κωνσταντίνος Δ. Αποστολάκης γεννήθηκε το έτος 1988 στην Αθήνα και είναι δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, διορισμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το έτος 2013.

Μετά την αποφοίτησή του από το 2ο Ενιαίο Λύκειο Καλλιθέας κατά το έτος 2006, σπούδασε νομικά στην Αθήνα. Αποφοίτησε το 2011 με γενικό βαθμό 7,36 («Λίαν Καλώς»). Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Αστικό Δίκαιο, επίσης στην Αθήνα, με ειδίκευση στο Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων. 

Ειδικεύεται στο Αστικό και το Εμπορικό Δίκαιο, ενώ δραστηριοποιείται και στο Δίκαιο Συμβάσεων, καθώς και το Δίκαιο Ακίνητης Περιουσίας. 

Εκπαίδευση:

Νομικό Τμήμα Σχολής Ν.Ο.Π.Ε  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τομέας Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αστικού Δικαίου.

Θέμα διπλωματικής εργασίας :

«Η διευρυμένη έννοια του παρανόμου στο πλαίσιο τραπεζικών συναλλακτικών υποχρεώσεων».

Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά