Αρχική

Ιάσων Γ. Σκουζός

iason-skouzosΟ Ιάσων Γ. Σκουζός είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ο ιδρυτής της δικηγορικής μας εταιρείας. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1929. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Υπήρξε υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και εργάσθηκε ως εφοριακός ελεγκτής  από το 1958 έως το 1971, οπότε και  παραιτήθηκε για να ασκήσει τη δικηγορία. Από το 1971 έως και σήμερα χειρίζεται δικαστικές υποθέσεις φορολογικού και εμπορικού αντικειμένου, μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διετέλεσε επί 35 και πλέον έτη νομικός σύμβουλος στην εταιρεία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.». Έχει χρηματίσει νομικός σύμβουλος σε μεγάλες επιχειρήσεις για σημαντικές φορολογικές και εμπορικές υποθέσεις και διαθέτει πείρα και εξειδικευμένες γνώσεις στο διοικητικό δίκαιο, στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, στη φορολογία κατοίκων εξωτερικού και παλιννοστούντων, στη φορολογία χαρτοσήμου, στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, στις διεθνείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, καθώς και σε θέματα του κώδικα βιβλίων και στοιχείων και του φόρου προστιθέμενης αξίας. Από τις υποθέσεις που έχει χειριστεί ξεχωρίζει η υπόθεση της βασιλικής  περιουσίας σχετικά με την οποία αντέκρουσε τις φορολογικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου κατά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, απαιτήσεις που ανάγονταν στην σύσταση του ελληνικού κράτους.

Εκπαίδευση:
Νομική Σχολή Αθηνών
Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Τομείς ειδικότητας:    
Φορολογικό, Εμπορικό, Διοικητικό Δίκαιο, Ασφαλίσεις, Συντάξεις, Εργατικό Δίκαιο, Φορολογικές και διοικητικές δίκες.