Αρχική Ειδικά Θέματα

Ειδικά Θέματα (όλες οι κατηγορίες)

Ίδρυση γραφείου του Α.Ν. 89/1967 (Ν. 3427/2005)
Αγωγή λύσης ανώνυμης εταιρείας - προϋποθέσεις άρθρου 48α ν.2190/1920
Φωτοβολταϊκά: σύντομο ιστορικό νομοθετικών αλλαγών και φορολογικών επιβαρύνσεων
Υπηρεσία μεταφοράς πελατών τουριστικών καταλυμάτων με επιβατικά οχήματα (Shuttle Services)
Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας φαρμακείου
Φορολόγηση ποσού αποζημίωσης μισθωτών λόγω λύσης ή καταγγελίας εργασιακής σχέσης
Ασθένεια μετά τη λήξη της άδειας λοχείας - δικαιώματα εργαζομένης
Όροι λειτουργίας «αυτοεξυπηρετούμενων τουριστικών καταλυμάτων – επαύλεων»
Απασχόληση των Συνταξιούχων του Δημοσίου και περιορισμοί στο συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα
Απασχόληση συνταξιούχων ως μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών και φορολόγηση αυτών.
Έκπτωση δαπανών βενζίνης
Διαδικασία σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρείας
Λόγοι ακυρότητας απόλυσης εργαζομένου
Κοινωφελή Ιδρύματα και Αστικές μη Κερδοσκοπικές εταιρείες
Δανεισμός μισθωτού
Διαδικασία λύσης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)
Δύο μοντέλα εξυγίανσης του ξενοδοχειακού κλάδου
Η γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής στο ελληνικό δίκαιο - άρθρο 38 Ν. 4144/2013
Κατάθεση χρηματικού ποσού σε κοινό λογαριασμό και φορολογία δωρεών
Κατάσχεση - δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από τη φορολογική αρχή
 
Σελίδα 4 από 13