Αρχική Ειδικά Θέματα

Ειδικά Θέματα (όλες οι κατηγορίες)

Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ - συνέπειες παράβασης της σχετικής νομοθεσίας
Η αποκλήρωση
Διασφάλιση εμπιστευτικότητας κατά τη διαβούλευση εργαζομένων (Π.Δ. 240/2006)
Διαδικασία Αποποίηση Κληρονομίας
Υποχρέωση μετόχου εισηγμένης εταιρείας για πληροφόρηση
Διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου
Έκτακτο Ειδικό τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε)
Τέλος επιτηδεύματος
Έκτακτη Οικονομική Εισφορά ν. 3758/2009
Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
Πρόσφατες ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη μείωση του εργοδοτικού κόστους
Εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας
Οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων
Έξωση και διαταγή πληρωμής από μισθώματα με βάση τις τροποποιήσεις του Ν.4055/2012
Απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για ίδρυση γραφείου του ν. 89/1967
Εκτέλεση απόφασης Κυπριακού Δικαστηρίου στην Ελλάδα
Αποδοχές επαγγελματικών οδηγών ιδιωτικών αυτοκινήτων
Αναρρωτική άδεια
Η φορολογική κατοικία με βάση τον ελληνικό νόμο
 
Σελίδα 9 από 13