Αρχική Ειδικά Θέματα

Ειδικά Θέματα (όλες οι κατηγορίες)

Διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου
Έκτακτο Ειδικό τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε)
Τέλος επιτηδεύματος
Έκτακτη Οικονομική Εισφορά ν. 3758/2009
Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
Πρόσφατες ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη μείωση του εργοδοτικού κόστους
Εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας
Οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων
Έξωση και διαταγή πληρωμής από μισθώματα με βάση τις τροποποιήσεις του Ν.4055/2012
Απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για ίδρυση γραφείου του ν. 89/1967
Εκτέλεση απόφασης Κυπριακού Δικαστηρίου στην Ελλάδα
Αποδοχές επαγγελματικών οδηγών ιδιωτικών αυτοκινήτων
Αναρρωτική άδεια
Η φορολογική κατοικία με βάση τον ελληνικό νόμο
Κατάλογος μη συνεργάσιμων με την Ελλάδα κρατών του άρθρου 51Α του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (20.1.2012)
Έννοια και λειτουργία του κοινού τραπεζικού λογαριασμού κατά το Ελληνικό δίκαιο
Εξ’ αδιαθέτου διαδοχή (κατά τάξεις)
Προθεσμία εμφάνισης επιταγής στην τράπεζα για πληρωμή της
Επαναπατρισμός κεφαλαίων που υπάρχουν στην αλλοδαπή με το ν. 3842/2010
 
Σελίδα 9 από 13