Αρχική Ειδικά Θέματα

Ειδικά Θέματα (όλες οι κατηγορίες)

Προβεβαίωση 50% σε περίπτωση προσφυγής και τρόπος καταβολής της
Άμυνα του φορολογουμένου κατά του φύλλου ελέγχου
Δυνατότητα πολιτογράφησης ομογενούς από χώρα της πρώην ΕΣΣΔ που
διαμένει στο εξωτερικό
Ειδικός φόρος κατανάλωσης σε προϊόντα καπνού
Φορολογία εισοδήματος Έλληνα κάτοικου (φυσικού προσώπου) από
μερίσματα ξένης εταιρείας
Περιπτώσεις ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας
Ματαίωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας
Αποκλεισμός εταίρου στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία
Διορισμός διαχειριστή από το Δικαστήριο στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία
Ανάκληση διαχειριστή στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία
Κίνητρα για πραγματοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
Το φορολογικό πλαίσιο των δωρεών και χορηγιών για κοινωφελείς σκοπούς στην Ελλάδα
Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας – θέματα που σχετίζονται με τον υπολογισμό του
Υποκεφαλαιοδότηση (thin capitalization) επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ελληνικό
φορολογικό νόμο
Κατάσχεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό
Κατοχύρωση κοινοτικού και διεθνούς σήματος
Αλλαγές του Ν. 3894/2010 για τις στρατηγικές επενδύσεις με τον Ν. 4072/2012
Βασικές διαφορές Ε.Π.Ε. - Α.Ε.
Η διαδικασία μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής
Ανακοπές και προσφυγές κατά αποφάσεων Διοικητικών Επιτροπών Σημάτων και προστασία από προσβολή σήματος
 
Σελίδα 8 από 13