Αρχική Ειδικά Θέματα Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις - Θέματα λήψης κανονικής αδείας

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις - Θέματα λήψης κανονικής αδείας

Ο εργοδότης μπορεί να  συμφωνήσει με τους εργαζόμενους  τη λήψη της κανονικής τους άδειας σε χρόνο συντομότερο από αυτόν που είχαν προγραμματίσει, μέχρι την αποσυμφόρηση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και την εξομάλυνση της αγοράς. Σημειώνεται, όμως, ότι η χορήγηση αναγκαστικής άδειας μονομερώς από τον εργοδότη δεν προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/7/2015