Αρχική Ειδικά Θέματα Διεθνείς εμπορικοί κανόνες μεταφοράς εμπορευμάτων – συντομογραφίες

Διεθνείς εμπορικοί κανόνες μεταφοράς εμπορευμάτων – συντομογραφίες

CFR: Cost and Freight- Αξία και Ναύλος πληρωτέα από τον αποστολέα (πωλητή).

CIF: Cost, Insurance and Freight – Αξία εμπορεύματος, Ασφάλεια και Ναύλος πληρωτέα από τον αποστολέα (πωλητή)… αναφερόμενος τόπος προορισμού.

CIP: Carriage and insurance Paid To- Αξία, Μεταφορά και ασφάλεια του εμπορεύματος πληρωτέα από τον αποστολέα (πωλητή).

CPT: Carriage Paid To- Μεταφορά πληρωμένη από τον αποστολέα (πωλητή).

DAF: Delivered At Frontier- Παραδοτέο στα σύνορα από τον αποστολέα (πωλητή).

DDU: Delivered Duty Unpaid: Παραδοτέο, με Δασμούς απλήρωτους... αναφερόμενος τόπος προορισμού.

DDP: Delivered Duty Paid- Παραδοτέο, με Δασμούς πληρωμένους... αναφερόμενος τόπος προορισμού.

DES: Delivered Ex Ship- Παραδοτέο εκ του πλοίου μη εκτελωνισμένο… αναφερόμενο λιμάνι φορτώσεως.

DEQ: Delivered Ex Quay- Παραδοτέο εκ της προκυμαίας (αποβάθρας) εκτελωνισμένο… αναφερόμενο λιμάνι φορτώσεως

EXW: Ex Works- Παραδοτέα εκ του εργοστασίου... αναφερόμενος τόπος φορτώσεως του αποστολέως.

FAS: Free Alongside Ship- Ελεύθερο παραπλεύρως του πλοίου... αναφερόμενο λιμάνι φορτώσεως.

FCA: Free Carrier- Ελεύθερο στον Μεταφορέα….. αναφερόμενος τόπος φορτώσεως.

FOB: Free on Board- Ελεύθερο επί του πλοίου…. αναφερόμενο λιμάνι φορτώσεως.

FOT: Free on Truck- Ελεύθερο επί του αυτοκινήτου…. αναφερόμενος τόπος φορτώσεως.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/07/2012